pasalti

pasalti
1 pasálti intr. K, Sml, , Gsč; R347 pasidaryti saldžiam, saldesniam: Iš miltų salymą daro: [v]andenin miltų inmaišo, ãnas pasą̃la, pečiun instumi, inrūgsta, ir valgai LKT354(Str). Karštan [v]andenin miltų inmaišai, pasą̃la, pasą̃la, ir tada salymas vadinas Lnt. Šiemet visų pasą̃la kviečiai Ėr. Ar pasãlo kiek duonienė? Up. Užpili cukro, ka pasal̃tų alus Žg. \ salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pasalti — pasálti vksm. Salýklas jaũ pasãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašalti — pašálti vksm. Diẽną ki̇̀tą pašal̃s, ir vė̃l atlydỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašalti — pašalti, pašą̃la (pàšala, pašal̃na; sta), pašãlo (pàšalė LD424(Zt)) K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. intr. impers. kurį laiką šalti: Dieną kitą pašal̃s, ir vėl atlydys DŽ1. Pastojo pilnatis, dabar pašal̃s kokias dvi nedėlias Žl. 2. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalimas — 1 pašalìmas sm. (2) NdŽ, KŽ, DŽ1 1. → pašalti 2: Uždrėbė sniego be kokio pašalimo Lnk. Jeigu pasnigs be pašalìmo, tai blogai Mžš. Kirto pašalìmas, nieko nepadarysi – nėra obuolių Krns. Viską spėjom apsidirbt iki pašalìmui Kt. Lauka to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papleškinti — paplẽškinti šnek. 1. tr. smarkiai pakūrenti: Paplẽškinom šiemet per šalčius Ds. 2. tr. pašalti: Kojas paplẽškinai, ažtat kosti Trgn. 3. intr. smarkiai pašalti, paspiginti: Ir papleškino šaltis paržiem Zr. 4. tr. pakaitin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalti — šalti, šą̃la ( sta Š, NdŽ, KŽ; Sut, Rtr, šãla Jn, šą̃lsta, šal̃na, šañla KŽ, šul̃na LKKIII52, šū̃lna), šãlo (šãlė LD355(Škn, Zt)) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD177,215, SD143,451, H, R149, MŽ197, I, N, M 1. intr. impers. R, MŽ, K būti šaltam orui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaiduoti — atlaiduoti, uoja, ãvo intr. 1. tarpais atleisti ir vėl pašalti: Atlaidãvo, bet arti negalėjau Ėr. 2. būti atlaiduose: Kurgi buvote? – Nagi Jūžintuose atlaidavom Jž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”